Дигитална писменост

Преку курсот за дигитална писменост, учениците ќе се запознаат со компјутерите и како да ги користат. Исто така, учениците ќе научат како безбедно да се однесуваат во дигиталниот свет. Во секоја лекција, учениците ќе учат нов предмет следејќи водени курсеви, ќе играат разни игри кои го користат знаењето што штотуку го научиле и ќе одговараат на прашања за да го покажат своето знаење на темата.

Курсот е поделен на два дела:

Дигитална писменост

Некои од темите кои се изучуваат:


✔️Хардвер

✔️Софтвер

✔️Како безбедно да пребаруваме на интернет

✔️Работа со Word

✔️Работа со Excel

✔️Работа со PowerPoint

✔️ и многу повеќе

Дигитален жител

Некои од темите кои се изучуваат:


✔️Приватност

✔️Справување со дигитални закани

✔️Безбедност на интернет

✔️Дигитална благосостојба

✔️и многу повеќе