https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-06.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-07.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-08.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-09.png

Основи на веб дизајн

Запознавање со основите на веб дизајнот - HTML и CSS. Преку теорија и практични примери, учениците ќе стекнат знаења за креирање на статични веб страни.

  • Возраст: 10+ Години
  • Траење: 3 месеци
  • 6500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Напреден веб дизајн

Напредниот курс за HTML и CSS е наменет ученици кои имаат основни познавања од веб дизајнот. Во овој курс, децата ќе го истражуваат светот на веб-дизајнот и ќе стекнат подлабоко разбирање за HTML и CSS, два основни јазици што се користат за создавање на прекрасни веб-страници, и ќе се запознаат со основите на JavaScript.

  • Возраст: 13+ Години
  • Траење: 3 месеци
  • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Основи на PHP

Целта на овој курс е да го насочи ученикот да размислува креативно и динамично во однос на решавањето на проблеми со користење програмскиот јазик PHP. По завршување на овој курс, учениците ќе може да решаваат реални проблеми и да пишуваат алгоритми кои успешно ќе ги имплементираат во PHP.

  • Возраст: 13+ Години
  • Траење: 3 месеци
  • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот