https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-06.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-07.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-08.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-09.png

 Кодирање со блокови – CodeMonkey Jr

CodeMonkey Jr. е наменет за најмалите програмери. Преку игра и кодирање со блокови, ќе се запознаеме со основите на програмирањето, притоа помагајќи му на пријателчето мајмун да стигне до богатството.

 • Возраст: 6-7 Години
 • Траење: 14 недели
 • 4500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Кодирање со блокови – Beaver Achiever

Beaver Achiever е одличен за стимулирање на младите ученици да научат основни вештини за кодирање. Учениците ќе користат блокови за кодирање за да му помогнат на пријателчето дабар да заврши различни задачи во неговото природно живеалиште.

 • Возраст: 6-8 Години
 • Траење: 14 недели
 • 4500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Програмирање со CoffeeScript – Coding Adventure

Coding Adventure е курс заснован на игра каде што учениците учат да кодираат во CoffeeScript додека му помагаат на мајмунот да ги фати бананите. Курсот е вовед во кодирање базирано на текст.

 • Возраст: 8+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Дигитална писменост

Курсевите за дигитална писменост ќе ги запознаат студентите со различните аспекти на компјутерите и како да ги користат. Исто така, ќе ги научи студентите како безбедно да се однесуваат во дигиталниот свет.

 • Возраст: 8+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 4500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Game Builder

По завршувањето на курсевите за дизајн на игри, студентите ќе можат да ја извршат секоја фаза од процесот на создавање игра со Game Builder - од изборот на сопствена приказна до програмирање на правилата на нивните игри.

 • Возраст: 10+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Вовед во Python – Banana Tales

Banana Tales е сеопфатен курс за кодирање каде студентите користат Python за да преку игра се запознават со различни концепти за кодирање додека ја обновуваат патеката на бебе мајмун назад дома.

 • Возраст: 12+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Кодирање Chatbot-и со Python

Преку Coding Chatbots, учениците го учат програмскиот јазик Python, и елементите за развој на Chatbot-и, програмирајќи вистински Chatbot квиз.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Основи на веб дизајн

Запознавање со основите на веб дизајнот - HTML и CSS. Преку теорија и практични примери, учениците ќе стекнат знаења за креирање на статични веб страни.

 • Возраст: 10+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 6500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Основи на Python

Целта на овој курс е да го насочи ученикот да размислува креативно и динамично во однос на решавањето на проблеми со користење програмскиот јазик Python. По завршување на овој курс, учениците ќе може да решаваат реални проблеми и да пишуваат алгоритми кои успешно ќе ги имплементираат во Python.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 6500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Напреден Python

Курсот напреден Python е продолжение на курсот основи на Python и е наменет за слушатели кои сакаат подетално да навлезат во светот на програмирањето. Како разновиден јазик, Python може да се примени на различни полиња, како што се развој на веб, анализа на податоци и развој на игри, поттикнувајќи ја креативноста и љубопитноста кај децата.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Напреден веб дизајн

Напредниот курс за HTML и CSS е наменет ученици кои имаат основни познавања од веб дизајнот. Во овој курс, децата ќе го истражуваат светот на веб-дизајнот и ќе стекнат подлабоко разбирање за HTML и CSS, два основни јазици што се користат за создавање на прекрасни веб-страници, и ќе се запознаат со основите на JavaScript.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Основи на PHP

Целта на овој курс е да го насочи ученикот да размислува креативно и динамично во однос на решавањето на проблеми со користење програмскиот јазик PHP. По завршување на овој курс, учениците ќе може да решаваат реални проблеми и да пишуваат алгоритми кои успешно ќе ги имплементираат во PHP.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот