https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-06.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-07.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-08.png
https:////logicland.mk/wp-content/uploads/2022/05/an-img-09.png

Вовед во Python – Banana Tales

Banana Tales е сеопфатен курс за кодирање каде студентите користат Python за да преку игра се запознават со различни концепти за кодирање додека ја обновуваат патеката на бебе мајмун назад дома.

 • Возраст: 12+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Кодирање Chatbot-и со Python

Преку Coding Chatbots, учениците го учат програмскиот јазик Python, и елементите за развој на Chatbot-и, програмирајќи вистински Chatbot квиз.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 14 недели
 • 6000

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Основи на Python

Целта на овој курс е да го насочи ученикот да размислува креативно и динамично во однос на решавањето на проблеми со користење програмскиот јазик Python. По завршување на овој курс, учениците ќе може да решаваат реални проблеми и да пишуваат алгоритми кои успешно ќе ги имплементираат во Python.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 6500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот

Напреден Python

Курсот напреден Python е продолжение на курсот основи на Python и е наменет за слушатели кои сакаат подетално да навлезат во светот на програмирањето. Како разновиден јазик, Python може да се примени на различни полиња, како што се развој на веб, анализа на податоци и развој на игри, поттикнувајќи ја креативноста и љубопитноста кај децата.

 • Возраст: 13+ Години
 • Траење: 3 месеци
 • 7500

* Цената се однесува за целиот курс, може да се плаќа на рати додека трае курсот