Game Builder

Преку Game Builder, децата ја учат основата и концептите за дизајн на игри. Преку употребата на програмскиот јазик CоffeeScript ќе научат како да дизајнираат и да изградат онлајн игра. Програмата е составена од процес поделен во 3 фази, кој ги насочува учениците да станат креатори на компјутерски игри.

  • Platformer” – прва фаза – се учат основите на креирање и дизајн на игра, го усовршуват корисничкиот интрерфејс и механиките на играта вклучувајќи: keyboard events, timers, collide events итн.
  • Frogger” – втора фаза – децата учат како да креираат уникатна игра базирана на постоечката игра Frogger. Во оваа фаза тие ќе научат да контролираа интерфејси на таблети и телефони и ќе се воведат во програмирањето на мобилни игри.
  • Sprite Animations” – трета фаза – децата ќе научат да програмираат, дефинираат и применат слики, анимации и графички елементи во игра.