Кодирање Chatbot-и со Python

Во оваа иновативна програма, студентите ќе тргнат на возбудливо патување во светот на програмирањето со Python додека учат како да креираат сопствени чет-ботови. Четботите се интелигентни виртуелни асистенти кои можат да се вклучат во разговори со корисници, да одговараат на прашања и да извршуваат задачи, а на овој курс студентите ќе научат како да дизајнираат и развиваат сопствени прилагодени чет-ботови користејќи го програмскиот јазик Python.

Во текот на оваа практична авантура, студентите ќе ги научат основите на програмирањето на Python, вклучувајќи променливи, циклуси, услови и функции, додека тие работат на нивниот пат низ серија интерактивни предизвици и проекти за кодирање. Тие, исто така, ќе истражуваат напредни теми како што се манипулација со низи, регуларни изрази, податочни структури, работа со текст, притоа стекнувајќи ги вештините и знаењата што им се потребни за да ги оживеат нивните креации – четботи.

По завршување на курсот, студентите добиваат сертификат од CodeMonkey.