Кодирање со блокови – CodeMonkey Jr

Во свет исполнет со волшебни суштества и светли бои, најмладите програмери ќе му се придружат на мајмунчето во мисија да собира банани и да отклучи ковчег со богатство. За цело време, тие ќе истражуваат и ќе ги научат основите на кодирањето додека користат блокови за програмирање на патувањето на мајмунот низ светот.

Кодирањето базирано на блокови го поедноставува процесот на компјутерско програмирање. Наместо да го пишуваат кодот, учениците можат да влечат и испуштаат кодирачки блокови што претставуваат код. Кодирањето базирано на блокови користи испреплетени, графички блокови, така што учениците не треба да пишуваат. Придобивката од користењето кодирање базирано на блокови е тоа што им помага на помладите ученици да ги научат основите на програмирањето без да се грижат за синтаксата на програмските јазици.

CodeMonkey Jr game screenplay