Вовед во Python – Banana Tales

Учење преку игра

Во играта, мајмуни близнаци беа разделени после силен земјотрес – оставајќи еден од мајмуните без начин да добие банани! Сега, учениците треба да напишат код за да ја обноват патеката и да го нахранат мајмунчето. На патот, учениците ќе ја планираат и програмираат околината на играта за да кодираат патека за бананата да стигне до мајмунот.

Вовед во  Python

Преку игра, учениците ќе ги научат основните и напредни концепти на програмскиот јазик Python. Децата ќе ги развијат и зајакнуваат своите вештини за секвенцијално програмирање, листи и индексирање, for/while loops, променливи, if/else, boolean оператори, функции, класи и објекти на класи, сортирање и различни структури на податоци.

По завршување на курсот, учениците добиваат сертификат од CodeMonkey.